YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ? 

  • A. Luôn tự nhắc mình phải làm theo số đông.
  • B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
  • C. Luôn tự nhắc mình, không cần quan tâm đến các sự việc xung quanh.
  • D. Luôn có lập trường rõ ràng, thái độ từ tốn trước các sự việc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>