AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết xu thế chung của thế giới ngày nay là: 

  • A. Đối đầu xung đột. 
  • B. Chiến tranh lạnh 
  • C. Hòa bình ổn định, hợp tác cùng phát triển.
  • D. Hạn chế quan hệ với các nước để tránh xảy ra xung đột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA