YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết hành vi nào sau đây biểu hiện tình yêu hòa bình

  • A. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẩn cá nhân.
  • B. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.
  • C. Giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế.
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA