YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào sau đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên: 

  • A. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường
  • B. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân. 
  • C. Có kế hoạch những không nỗ lực thực hiện. 
  • D. Học tập tốt, làm việc tốt vì mục đích cống hiến thật nhiều cho đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18165

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA