YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 47 Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 14,7 triệu km2
  • B. 14,1 triệu km2
  • C. 14,3 triệu km2
  • D. 14,5 triệu km2
  • A. 20km/h
  • B. 40km/h
  • C. 60km/h
  • D. 80km/h
  • A. Băng tuyết bao phủ vào mùa đông
  • B. Chưa có dân cư sinh sống thường xuyên
  • C. Nghèo tài nguyên khoáng sản
  • D. Được phát hiện và nghiên cứu sớm nhất
  • A. Có lớp băng dày đặt nhất thế giới
  • B. Có nhiều loại khoáng sản nhất thế giới
  • C. Có nhiều gió bão nhất thế giới
  • D. Được gọi là nơi cực lạnh nhất thế giới
  • A. Than đá, sắt đồng
  • B. Vàng, kim cương, than đá
  • C. Crom, niken, dầu khí
  • D. Ti tan, mangan, kim cương
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON