YOMEDIA

Sinh Học 7 Chương 8: Động Vật Và Đời Sống Con Người

Chương Động vật và đời sống con người với nội dung là các mối quan hệ giữa con người và động vật như thế nào để có các biện pháp bảo vệ động vật các nội dung này được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

ZUNIA9
 

 

ON