Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 60 Động vật quý hiếm

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Ốc xà cừ, hươu xạ
  • B. Tôm hùm đá, rùa núi vàng
  • C. Cà cuống, cá ngựa gai
  • D. Gà lôi trắng, khỉ vàng
  • A. Tôm hùm đá, rùa núi vàng
  • B. Cà cuống, cá ngựa gai
  • C. Gà lôi trắng, khỉ vàng
  • D. Ốc xà cừ, hươu xạ
  • A. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn
  • B. Số lượng cá thể giảm 20%
  • C. Số lượng cá thể giảm 80%
  • D. Số lượng cá thể giảm 50%
  • A. Số lượng cá thể giảm 80%
  • B. Số lượng cá thể giảm 50%
  • C.  Số lượng cá thể giảm 20%
  • D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn
  • A. Là những động vật có giá trị.
  • B. Là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghiệp, làm cảnh, xuất khẩu.
  • C. Là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút.
  • D. Là những động vật sống trong tự nhiên có giá trị về nhiều mặt và đang có dấu hiệu giảm sút số lượng trong vòng 10 năm trở lại đây

Được đề xuất cho bạn