Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 60 Động vật quý hiếm

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Ốc xà cừ, hươu xạ
  • B. Tôm hùm đá, rùa núi vàng
  • C. Cà cuống, cá ngựa gai
  • D. Gà lôi trắng, khỉ vàng
  • A. Tôm hùm đá, rùa núi vàng
  • B. Cà cuống, cá ngựa gai
  • C. Gà lôi trắng, khỉ vàng
  • D. Ốc xà cừ, hươu xạ
  • A. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn
  • B. Số lượng cá thể giảm 20%
  • C. Số lượng cá thể giảm 80%
  • D. Số lượng cá thể giảm 50%
  • A. Số lượng cá thể giảm 80%
  • B. Số lượng cá thể giảm 50%
  • C.  Số lượng cá thể giảm 20%
  • D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn
  • A. Là những động vật có giá trị.
  • B. Là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghiệp, làm cảnh, xuất khẩu.
  • C. Là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút.
  • D. Là những động vật sống trong tự nhiên có giá trị về nhiều mặt và đang có dấu hiệu giảm sút số lượng trong vòng 10 năm trở lại đây