ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 36 Nước

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 36 về Nước online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Hiđro và oxi
  • B. Hiđro và nitơ
  • C. Nitơ và Oxi
  • D. Oxi và photpho
  • A. 2 thể tích H và 3 thể tích O
  • B. 2 thể tích H và 1 thể tích O
  • C. 1 thể tích H và 2 thể tích O
  • D. 3 thể tích H và 2 thể tích O
   
   
  • A. 22,4 lit
  • B. 11,2 lit
  • C. 44,8 lit
  • D. 8,96 lit
  • A. Fe, Mg, Al
  • B. Fe, Cu, Ag
  • C. Zn, Al, Ag
  • D. Li, Na, K
 • Câu 5:

  Nước được cấu tạo như thế nào?

  • A. Từ 1 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi
  • B. Từ 2 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi
  • C. Từ 1 nguyên tử hidro và 2 nguyên tử oxi
  • D. Từ 2 nguyên tử hidro và 2 nguyên tử oxi
 • Câu 6:

  Phân tử nước chứa những nguyên tố nào?

  • A. Nitơ và Hidro
  • B. Hidro và Oxi
  • C. Lưu huỳnh và Oxi
  • D. Nitơ và Oxi
 • Câu 7:

  %m H trong 1 phân tử nước:

  • A. 11,1%
  • B. 88,97%
  • C. 90%
  • D. 10%
 • Câu 8:

  Cho mẩu Na vào nước thấy có 4,48(l) khí bay lên. Tính khối lượng Na

  • A. 9,2g
  • B. 4,6g
  • C. 2g
  • D. 9,6g
 • Câu 9:

  Oxi bazơ không tác dụng với nước là:

  • A. BaO
  • B. Na2O
  • C. CaO
  • D. MgO
 • Câu 10:

  Chọn câu đúng:

  • A. Kim loại tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng
  • B. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị
  • C. Nước làm đổi màu quỳ tím
  • D. Na tác dụng với H2O không sinh ra H2
 

 

YOMEDIA
1=>1