YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 36 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 36 Nước giúp các em học sinh biết và hiểu rõ thêm thành phần hoá học của hợp chất nước gồm 2 nguyên tố là: hiđro và oxi, chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần H và 1 phần O và tỉ lệ khối lượng là 8O và 1H.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF