YOMEDIA

Toán Lớp 1 Chương 3: Các Số Trong Phạm Vi 100. Đo Độ Dài. Giải Bài Toán

Đến với nội dung Chương 3: Các Số Trong Phạm Vi 100. Đo Độ Dài. Giải Bài Toán của chương trình Toán 1, các em sẽ được học hỏi thêm các kiến thức mới về các số có hai chữ số, so sánh các số trong phạm vi 100, chục và đơn vị,.... Bên cạnh đó, các em còn được thử sức với các bài tập minh họa cuối mỗi bài học nhằm đánh giá năng lực bản thân sau khi học bài. Hệ thống hỏi đáp cuối bài sẽ giải đáp các thắc mắc của các em trong quá trình học. Mời các em theo dõi nội dung chi tiết bên dưới!

 • Toán 1 Bài: Điểm.Đoạn thẳng

  Điểm. Đoạn thẳng
 • Toán 1 Bài: Độ dài đoạn thẳng

  Độ dài đoạn thẳng
 • Toán 1 Bài: Một chục, tia số

  Một chục, tia số
 • Toán 1 Bài: Mười một, mười hai

  Mười một, mười hai
 • Toán 1 Bài: Mười ba, mười bốn, mười lăm

  Mười ba, mười bốn, mười lăm
 • Toán 1 Bài: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

  Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 • Toán 1 Bài: Hai mươi, hai chục

  Hai mươi, hai chục
 • Toán 1 Bài: Phép cộng dạng 14 + 3

  Phép cộng dạng 14 + 3
 • Toán 1 Bài: Phép trừ dạng 17 - 3

  Phép trừ dạng 17 - 3
 • Toán 1 Bài: Phép trừ dạng 17 - 7

  Phép trừ dạng 17 - 7
 • Toán 1 Bài: Bài toán có lời văn

  Bài toán có lời văn
 • Toán 1 Bài: Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

  Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài
 • Toán 1 Bài: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

  Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 • Toán 1 Bài: Các số tròn chục

  Các số tròn chục
 • Toán 1 Bài: Cộng các số tròn chục

  Cộng các số tròn chục
 • Toán 1 Bài: Trừ các số tròn chục

  Trừ các số tròn chục
 • Toán 1 Bài: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

  Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
 • Toán 1 Bài: Các số có hai chữ số

  Các số có hai chữ số
 • Toán 1 Bài: So sánh các số có hai chữ số

  So sánh các số có hai chữ số
 • Toán 1 Bài: Bảng các số từ 1 đến 100

  Bảng các số từ 1 đến 100
 • Toán 1 Bài: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

  Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF