YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Mười ba, mười bốn, mười lăm


Bài giảng Mười ba, mười bốn, mười lăm dưới đây được Học 247 biên soạn kiến thức cụ thể và chi tiết, cùng các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết, qua đó giúp các em nắm được kiến thức từ khái quát đến chi tiết để học tốt phần kiến thức này.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Nhận biết được mỗi số 13, 14, 15 gồm một chục và một số đơn vị 3, 4, 5

+) Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.

+) Số 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị

+) Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị.

- Đọc và viết được các số trong phạm vi 15

1.2. Các dạng toán về Mười ba, mười bốn, mười lăm

Dạng 1: Đếm hình và viết số tương ứng.

- Đếm số lượng các hình ảnh đã cho và viết số tương ứng.

+) 1 chục thêm 3 đơn vị thì tạo thành 13.

+) 1 chục thêm 4 đơn vị thì tạo thành 14.

+) 1 chục thêm 5 đơn vị thì tạo thành 15.

Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.

Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, cách đều mấy đơn vị rồi đếm và điền các số tương ứng.

Dạng 3: Số liền trước, số liền sau.

- Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó 1 đơn vị.

- Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó 1 đơn vị.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 103

Viết số

a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

........................................................

b)

Phương pháp giải

- Viết số từ các cách đọc số đã cho.

- Đếm xuôi các số từ 10 đến 15 và ngược lại rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 10, 11, 12, 13, 14, 15.

b)

Bài 2 trang 104

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Đếm các ngôi sao có trong hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 104

Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải

Đếm số lượng các con vật có trong mỗi hình rồi nối với ô chứa số thích hợp.

Hướng dẫn giải

Bài 4 trang 104

 Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số từ 0 đến 15 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Hướng dẫn giải

Câu 2: Điền số thích hợp vào bảng sau:

Hướng dẫn giải

Số 13 có số liền trước là số 12 và số liền sau là số 14

Cần điền các số vào bảng như sau:

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF