YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Một chục, tia số


Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 1 bài Một chục, tia số. Bài giảng này bao gồm chi tiết các dạng Toán, bên cạnh đó sử dụng các bài tập minh hoạ kèm theo lời giải chi tiết cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Nhận biết ban đầu về một chục và mối quan hệ chục – đơn vị:

10 đơn vị = 1 chục

- Tia số, đọc và viết số trên tia số:

1.2. Các dạng toán về Một chục. Tia số

Dạng 1: Mối quan hệ giữa một chục và 10 đơn vị

Đếm số lượng các vật đã cho và vẽ thêm hoặc khoanh tròn cho đủ 1 chục.

1 chục = 10 đơn vị

Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.

Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, số đơn vị cách đều rồi đếm và điền các số tương ứng.

Dạng 3: So sánh, tính toán với 1 chục.

Ghi nhớ : 1 chục = 10 đơn vị

Khi so sánh hoặc tính toán 1 chục với các số thì:

- Đổi 1 chục sang đơn vị.

- So sánh, tính toán với các số.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 100

Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn:

Phương pháp giải

1 chục chấm tròn = 10 chấm tròn.

Đếm các chấm tròn đã có rồi vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn.

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 100

Khoanh vào 1 chục con vật (theo mẫu)

Phương pháp giải

1 chục = 10 đơn vị.

Đếm đủ 10 con vật rồi khoanh tròn.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 100

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số từ 0 đến 10 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn.

Hướng dẫn giải

Trong hình đã cho có 7 chấm tròn.

Vì 1 chục = 10 đơn vị và 7 + 3 = 10 nên cần vẽ thêm 3 chấm tròn nữa.

Câu 2

Hướng dẫn giải

Từ 0 đến 2 có 2 khoảng bằng nhau nên mỗi đoạn là 1 đơn vị.

Từ 3 đến 5 ta cũng làm tương tự và điền vào số 4

Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau:

Câu 3: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

1 chục ….9 đơn vị

Hướng dẫn giải

Ta có: 1 chục= 10 đơn vị

Mà 10 đơn vị > 9 đơn vị.

Vậy 1 chục > 9 đơn vị

Dấu cần điền vào chỗ trống là “>”.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Giải quyết các bài tập liên quan đến những kiến thức phức tạp hơn.
  • Tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học.
  • Các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em.
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF