ADMICRO

Chương 2: Các số đến 10

Nhận biết được các số từ 0 đên 10, so sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Chương 2: Các số đến 10 của môn Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các bài học được Hoc247 biên soạn với các phần tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa và giúp các em chuẩn bị bài học thật tốt và luyện tập, đánh giá năng lực của bản thân. Hệ thống hỏi đáp sẽ giúp các em giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả. Các em xem nội dung bài học ngay bên dưới.

 • Toán 1 bài Các số 1, 2, 3 SGK Chân trời sáng tạo

  Các số 1, 2, 3
 • Toán 1 bài Các số 4, 5 SGK Chân trời sáng tạo

  Các số 4, 5
 • Toán 1 bài Tách - Gộp số SGK Chân trời sáng tạo

  Tách - Gộp số
 • Toán 1 bài Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn SGK Chân trời sáng tạo

  Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
 • Toán 1 bài So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn SGK Chân trời sáng tạo

  So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn
 • Toán 1 bài Các dấu =, >, < SGK Chân trời sáng tạo

  Các dấu =, >,
 • Toán 1 bài Số 6 SGK Chân trời sáng tạo

  Số 6
 • Toán 1 bài Số 7 SGK Chân trời sáng tạo

  Số 7
 • Toán 1 bài Số 8 SGK Chân trời sáng tạo

  Số 8
 • Toán 1 bài Số 9 SGK Chân trời sáng tạo

  Số 9
 • Toán 1 bài Số 0 - Chân trời sáng tạo

  Số 0
 • Toán 1 bài Số 10 SGK Chân trời sáng tạo

  Số 10
 • Toán 1 bài Em làm được những gì? SGK Chân trời sáng tạo

  Em làm được những gì?
 • Toán 1 bài Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây SGK Chân trời sáng tạo

  Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây
ADMICRO

 

OFF