ADMICRO

Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 là một trong những chương học quan trọng của chương trình Toán 1 Cánh Diều. HOC247 đã biên soạn chi tiết lý thuyết cần nhớ, bài tập minh họa, giúp các em học sinh nắm vững nội dung như phép cộng, trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số, phép cộng, trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số. Sau đây mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

 • Toán 1 Bài 56: Phép cộng dạng 14 + 3 SGK Cánh diều

  Bài 56: Phép cộng dạng 14 + 3
 • Toán 1 Bài 57: Phép trừ dạng 17 - 2 SGK Cánh diều

  Bài 57: Phép trừ dạng 17 - 2
 • Toán 1 Bài 58: Luyện tập SGK Cánh diều

  Bài 58: Luyện tập
 • Toán 1 Bài 59: Cộng, trừ các số tròn chục SGK Cánh diều

  Bài 59: Cộng, trừ các số tròn chục
 • Toán 1 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 14 SGK Cánh diều

  Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 14
 • Toán 1 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 SGK Cánh diều

  Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40
 • Toán 1 Bài 62: Luyện tập SGK Cánh diều

  Bài 62: Luyện tập
 • Toán 1 Bài 63: Phép trừ dạng 39 - 15 SGK Cánh diều

  Bài 63: Phép trừ dạng 39 - 15
 • Toán 1 Bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 SGK Cánh diều

  Bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40
 • Toán 1 Bài 65: Luyện tập SGK Cánh diều

  Bài 65: Luyện tập
 • Toán 1 Bài 66: Luyện tập chung SGK Cánh diều

  Bài 66: Luyện tập chung
 • Toán 1 Bài 67: Các ngày trong tuần lễ SGK Cánh diều

  Bài 67: Các ngày trong tuần lễ
 • Toán 1 Bài 68: Đồng hồ - Thời gian SGK Cánh diều

  Bài 68: Đồng hồ - Thời gian
 • Toán 1 Bài 69: Em ôn lại những gì đã học SGK Cánh diều

  Bài 69: Em ôn lại những gì đã học
 • Toán 1 Bài 70: Em vui học toán SGK Cánh diều

  Bài 70: Em vui học toán
 • Toán 1 Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 SGK Cánh diều

  Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10
 • Toán 1 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 SGK Cánh diều

  Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
 • Toán 1 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 SGK Cánh diều

  Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100
 • Toán 1 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 SGK Cánh diều

  Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
 • Toán 1 Bài 75: Ôn tập về thời gian SGK Cánh diều

  Bài 75: Ôn tập về thời gian
 • Toán 1 Bài 76: Ôn tập SGK Cánh diều

  Bài 76: Ôn tập
ADMICRO

 

OFF