YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín


Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 1, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Nhận biết được mỗi số 16, 17, 18, 19 gồm một chục và một số đơn vị 6, 7, 8, 9.

+) Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+) Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị

+) Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

+) Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.

- Đọc và viết các số trong phạm vi 19 và điền được các số trên tia số.

1.2. Các dạng toán về Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Dạng 1: Đếm hình và viết số tương ứng.

- Đếm số lượng các hình ảnh đã cho và viết số tương ứng.

+) 1 chục thêm 6 đơn vị thì tạo thành 16.

+) 1 chục thêm 7 đơn vị thì tạo thành 17.

+) 1 chục thêm 8 đơn vị thì tạo thành 18.

+) 1 chục thêm 9 đơn vị thì tạo thành 19.

Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.

Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, cách đều mấy đơn vị rồi đếm và điền các số tương ứng.

Dạng 3: Số liền trước, số liền sau.

- Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó 1 đơn vị.

- Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó 1 đơn vị.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 105

Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

b)

Phương pháp giải

a) Viết các số có hai chữ số từ cách đọc đã cho.

b) Đếm xuôi từ 10 đến 19 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b)

Bài 2 trang 106

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Đếm các cây nấm trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 106

Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

Phương pháp giải

Đếm các hình con vật trong mỗi tranh rồi nối với số thích hợp.

Hướng dẫn giải

Bài 4 trang 106

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Phương pháp giải

Đếm xuôi từ 10 đến 19 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1:

Hướng dẫn giải

Đếm các số từ 10 đến 19 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ chấm.

Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau:

Câu 2:

Điền số thích hợp vào bảng sau:

Hướng dẫn giải

Số 18 có số liền trước là số 17 và số liền sau là số 19

Cần điền các số vào bảng như sau:

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học.
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả.
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON