ADMICRO

Các số từ 0 đến 10

Mở đầu chương trình Toán 1 Kết Nối Tri Thức, các em sẽ tìm hiểu về Các số từ 0 đến 10Gồm các bài học có tóm tắt lý thuyết, cung cấp các bài tập minh họa để các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Bên cạnh đó, hệ thống hỏi đáp sẽ giúp các em giải đáp các thắc mắc sau khi học bài. Mời các em xem chi tiết bài học.

 • Toán 1 bài Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 SGK Kết nối tri thức

  Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5
 • Toán 1 bài Các số 6, 7, 8, 9, 10 SGK Kết nối tri thức

  Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10
 • Toán 1 Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau SGK Kết nối tri thức

  Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
 • Toán 1 Bài 4: So sánh số SGK Kết nối tri thức

  Bài 4: So sánh số
 • Toán 1 Bài 5: Mấy và mấy SGK Kết nối tri thức

  Bài 5: Mấy và mấy
 • Toán 1 Bài 6: Luyện tập chung SGK Kết nối tri thức

  Bài 6: Luyện tập chung
ADMICRO

 

OFF