YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Cộng các số tròn chục


Sau đây là phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết của bài Cộng các số tròn chục được Học 247 biên soạn cụ thể và rõ ràng, giúp các em học sinh lớp 1 hệ thống lại kiến thức đã học một cách chính xác và dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục.

- Cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90;

- Giải được bài toán có phép cộng.

- Bước đầu biết về tính chất phép cộng: Khi đổi chỗ hai số trong một phép cộng thì kết quả không thay đổi.

Đặt tính: 30 + 20

0 cộng 0 bằng 0, viết 0.

3 cộng 2 bằng 5, viết 5.

Vậy 30 + 20 = 50.

1.2. Các dạng toán về Cộng các số tròn chục

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Thực hiện phép cộng hai số tròn chục bằng cách cộng các số của hàng đơn vị rồi cộng các số ở hàng chục.

Dạng 2: Bài toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề bài: Xác định các số đã cho, số lượng tăng hoặc giảm và yêu cầu của bài toán.

- Tìm lời giải cho bài toán: Em dựa vào các từ khóa “thêm”, “bớt”, “tất cả”, “còn lại”…để xác định phép tính cần dùng cho bài toán.

- Trình bày lời giải cho bài toán: Viết rõ ràng lời giải, phép tính, đáp số.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Dạng 3: So sánh

Muốn so sánh hai hoặc nhiều phép cộng các số tròn chục:

  • Bước 1: Thực hiện phép tính.
  • Bước 2: So sánh các kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 129

Bài 1 trang 129

Tính:

Phương pháp giải

Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 129

Tính nhẩm:

20 + 30 = ?

Nhẩm 2 chục + 3 chục = 5 chục

Vậy 20 + 30 = 50

50 + 10 =        40 + 30 =        50 + 40 =

20 + 20 =        20 + 60 =        40 + 50 =

30 + 50 =        70 + 20 =        20 + 70 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm theo mẫu rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

50 + 10 =

Nhẩm: 5 chục + 1 chục = 6 chục.

Vậy 50 + 10 = 60.

Thực hiện nhẩm tương tự, em điền kết quả như sau :

50 + 10 = 60        40 + 30 = 70        50 + 40 = 90

20 + 20 = 40        20 + 60 = 80        40 + 50 = 90

30 + 50 = 80        70 + 20 = 90        20 + 70 = 90

Bài 3 trang 129

Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Thùng thứ nhất: 20 gói bánh

Thùng thứ hai: 30 gói bánh

Cả hai: ... gói bánh?

Lời giải

Muốn tìm lời giải thì ta lấy số gói bánh của thùng thứ nhất cộng với số gói bánh của thùng thứ hai.

Hướng dẫn giải

Cả hai thùng đựng số gói bánh là:

20 + 30 = 50 (gói bánh)

Đáp số: 50 gói bánh.

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 130

Bài 1 trang 130

Đặt tính rồi tính:

40 + 20        10 + 70         60 + 20

30 + 30         50 + 40        30 + 40

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 130

Tính nhẩm:

a) 30 + 20 =           40 + 50 =          10 + 60 =

   20 + 30 =            50 + 40 =          60 + 10 =

b) 30cm + 10cm =           50cm + 20cm =

   40cm + 40cm =           20cm + 30cm =

Phương pháp giải

a) Cộng các số tròn chục rồi viết kết quả vào chỗ trống.

b) Cộng các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vào sau kết quả tìm được.

Hướng dẫn giải

a) 30 + 20 = 50           40 + 50 = 90         10 + 60 = 70

   20 + 30 = 50            50 + 40 = 90         60 + 10 = 70

b) 30cm + 10cm = 40cm           50cm + 20cm = 70cm

    40cm + 40cm = 80cm           20cm + 30cm = 50cm

Bài 3 trang 130

Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lan: 20 bông hoa

Mai: 10 bông hoa

Cả hai: ... bông hoa?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của Lan hái được cộng với số bông hoa Mai hái được.

Hướng dẫn giải

Cả hai bạn hái được số bông hoa là:

20 + 10 = 30 (bông hoa)

Đáp số: 30 bông hoa.

Bài 4 trang 130

Nối (theo mẫu)

Phương pháp giải

- Thực hiện phép tính cộng các số tròn chục đã cho.

- Nối với kết quả thích hợp.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép như sau:

60 + 20 = 80

40 + 40 = 80

40 + 30 = 70

20 + 20 = 40

10 + 40 = 50

10 + 60 = 70

30 + 10 = 40

30 + 20 = 50

Nối các phép tính vừa tính được ta được kết quả như sau:

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính và tính 40 + 50

Hướng dẫn giải

0 cộng 0 bằng 0, viết 0.

4 cộng 5 bằng 9, viết 9.

Vậy 40 + 50 = 90

Câu 2: Thùng thứ nhất đựng 30 hộp quà, thùng thứ hai đựng 10 hộp quà. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu hộp quà?

Phân tích: Muốn tìm số hộp của cả hai thùng thì cần lấy số hộp của mỗi thùng cộng lại với nhau.

Hướng dẫn giải

Cả hai thùng có số hộp quà là:

30 + 10 = 40 (hộp quà)

Đáp số: 40 hộp quà.

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 20 + 30......10 + 40

Hướng dẫn giải

Dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu =.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học.
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả.
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON