ADMICRO

Toán Lớp 1 Chương 2: Phép Cộng, Phép Trừ Trong Phạm Vi 10

Đến với Chương 2 của chương trình Toán 1 các em sẽ được tìm hiểu về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Nhằm giúp các em học tập thật tốt và nắm vững kiến thức trọng tâm trong bài, Hoc247 đã biên soạn các bài tập minh họa sau phần tóm tắt lý thuyết. Chúc các em học tập tốt. Nếu có thắc mắc cần giải quyết, hãy bình luận ở phần hỏi đáp cuối bài học.

 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 3

  Phép cộng trong phạm vi 3
 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 4

  Phép cộng trong phạm vi 4
 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 5

  Phép cộng trong phạm vi 5
 • Toán 1 Bài: Số 0 trong phép cộng

  Số 0 trong phép cộng
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 3

  Phép trừ trong phạm vi 3
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 4

  Phép trừ trong phạm vi 4
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 5

  Phép trừ trong phạm vi 5
 • Toán 1 Bài: Số 0 trong phép trừ

  Số 0 trong phép trừ
 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 6

  Phép cộng trong phạm vi 6
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

  Phép trừ trong phạm vi 6
 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 7

  Phép cộng trong phạm vi 7
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 7

  Phép trừ trong phạm vi 7
 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 8

  Phép cộng trong phạm vi 8
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 8

  Phép trừ trong phạm vi 8
 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

  Phép cộng trong phạm vi 9
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 9

  Phép trừ trong phạm vi 9
 • Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 10

  Phép cộng trong phạm vi 10
 • Toán 1 Bài: Phép trừ trong phạm vi 10

  Phép trừ trong phạm vi 10
 • Toán 1 Bài: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

  Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
ADMICRO
 

 

OFF