ADMICRO

Chương 3: Các số trong phạm vi 100

Đến với nội dung Chương 3: Các số trong phạm vi 100 của chương trình Toán 1 Cánh Diều, các em sẽ được học hỏi thêm các kiến thức mới về các số có hai chữ số, so sánh các số trong phạm vi 100, chục và đơn vị,.... Bên cạnh đó, các em còn được thử sức với các bài tập minh họa cuối mỗi bài học nhằm đánh giá năng lực bản thân sau khi học bài. Hệ thống hỏi đáp cuối bài sẽ giải đáp các thắc mắc của các em trong quá trình học. Mời các em theo dõi nội dung chi tiết bên dưới!

 • Toán 1 Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 SGK Cánh diều

  Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Toán 1 Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 SGK Cánh diều

  Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20
 • Toán 1 Bài 41: Luyện tập SGK Cánh diều

  Bài 41: Luyện tập
 • Toán 1 Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 SGK Cánh diều

  Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
 • Toán 1 Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) SGK Cánh diều

  Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
 • Toán 1 Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) SGK Cánh diều

  Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)
 • Toán 1 Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) SGK Cánh diều

  Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)
 • Toán 1 Bài 46: Các số đến 100 SGK Cánh diều

  Bài 46: Các số đến 100
 • Toán 1 Bài 47: Chục và đơn vị SGK Cánh diều

  Bài 47: Chục và đơn vị
 • Toán 1 Bài 48: Luyện tập SGK Cánh diều

  Bài 48: Luyện tập
 • Toán 1 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 SGK Cánh diều

  Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100
 • Toán 1 Bài 50: Luyện tập SGK Cánh diều

  Bài 50: Luyện tập
 • Toán 1 Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn SGK Cánh diều

  Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn
 • Toán 1 Bài 52: Đo độ dài SGK Cánh diều

  Bài 52: Đo độ dài
 • Toán 1 Bài 53: Xăng-ti-mét SGK Cánh diều

  Bài 53: Xăng-ti-mét
 • Toán 1 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học SGK Cánh diều

  Bài 54: Em ôn lại những gì đã học
 • Toán 1 Bài 55: Em vui học toán SGK Cánh diều

  Bài 55: Em vui học toán
ADMICRO

 

OFF