YOMEDIA

Toán Lớp 5 Chương 2: Số Thập Phân. Các Phép Tính Với Số Thập Phân

 • Khái niệm số thập phân

  Khái niệm số thập phân
 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

  Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Luyện tập số thập phân

  Luyện tập số thập phân
 • Số thập phân bằng nhau

  Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân

  So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập về so sánh hai số thập phân

  Luyện tập về so sánh hai số thập phân
 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

  Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

  Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

  Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Cộng hai số thập phân

  Cộng hai số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân

  Tổng nhiều số thập phân
 • Trừ hai số thập phân

  Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập phép trừ

  Luyện tập trừ hai số thập phân
 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

  Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

  Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân

  Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

  Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Chia một số thập phân cho 10,100,1000..

  Chia một số thập phân cho 10,100,1000..
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân

  Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Tỉ số phần trăm

  Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm

  Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi

  Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

  Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF