YOMEDIA
NONE

Tỉ số phần trăm


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Tỉ số phần trăm

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ: Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữa và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600

Ta có:       315 : 600 = 0,525

                0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

        315 : 600 = 0,525 = 52,5%

*** Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau:

  • Tìm thương của 315 và 600.
  • Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

b) Bài toán: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Giải:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

2,8 : 80 = 0,035

 0,035 = 3,5%

Đáp số: 3,5 %

1.2. Giải bài tập SGK trang 74

Bài 1 SGK trang 74:

Viết theo mẫu:

\(\frac{{75}}{{300}};\frac{{60}}{{400}};\frac{{60}}{{500}};\frac{{96}}{{300}}\)

Mẫu: \(\frac{{75}}{{300}} = \frac{{25}}{{100}} = 25\% \)

Hướng dẫn giải:

\(\begin{array}{l}
\frac{{60}}{{400}} = \frac{{15}}{{100}} = 15\% \\
\frac{{60}}{{500}} = \frac{{12}}{{100}} = 12\% \\
\frac{{96}}{{300}} = \frac{{32}}{{100}} = 32\% 
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 74:

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Hướng dẫn giải:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số phần trăm trong tổng số sản phẩm của nhà máy là:

\(\frac{{95}}{{100}} = 95\% \)

Đáp số: 95%

Bài 3 SGK trang 74:

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

                \(\frac{{54}}{{1000}} = \frac{{54}}{{100}} = 54\% \)

b) Trong vườn có số cây ăn quả là:

                1000 − 540 = 460 (cây)

Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

               \(\frac{{46}}{{1000}} = \frac{{46}}{{100}} = 46\% \)

                                       Đáp số: a) 54%

                                                   b) 46%.

Bài tập minh họa

Bài 1: 

a. Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm

\(\frac{1}{2}\); \(\frac{{30}}{{100}}\); \(\frac{3}{4}\); \(\frac{4}{5}\)

b. Viết các tỉ số phần trăm sau thành phân số tối giản:

20%; 25%; 50%; 75%

Giải

a.

\(\frac{1}{2} = \frac{{50}}{{100}} = 50\)%

\(\frac{{30}}{{100}} = 30\)%

\(\frac{3}{4} = \frac{{75}}{{100}} = 75\)%

\(\frac{4}{5} = \frac{{80}}{{100}} = 80\) %

b.

20% = \(\frac{{20}}{{100}} = \frac{1}{5}\)

 25% = \(\frac{{25}}{{100}} = \frac{1}{4}\)

 50% = \(\frac{{50}}{{100}} = \frac{1}{2}\)

75% = \(\frac{{75}}{{100}} = \frac{3}{4}\)


Bài 2:

a. Lớp 5A có 40 học sinh, số học sinh giỏi và khá là 30 em. Hỏi tỉ số phần trăm học sinh giỏi và khá là bao nhiêu so với cả lớp?

b. Lớp 5B có 25 học sinh đạt danh hiệu khá, giỏi trong đó có 13 nữ. Hỏi tỉ số phần trăm số nữ học sinh so với 25 học sinh khá giỏi?

Giải

a. 

Tỉ số phần trăm học sinh khá giỏi so với cả lớp là

30 : 40 = 0,75 = 75%

b. 

Tỉ số phần trăm nữ học sinh giỏi so với 25 học sinh là

13 : 25 = 0,52 = 52%


Bài 3:

a. Một số vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 15% và 25% số cây trong vườn.

b. Năm qua một nhà máy sản xuất được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?

Giải

a.

1200 x 5 : 100 = 60 (cây)

1200 x 15 : 100 = 180 (cây)

1200 x 25 : 100 = 400 (cây)

b. 

Số ô tô dự định sản xuất là

1590 : 120 x 100 = 1325 (ô tô)

Lời kết

Hỏi đáp về Tỉ số phần trăm

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF