YOMEDIA
ZUNIA12

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ 1:   27,867 x 10 = ?

 27,867 x 10 = 278,67

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 278,67.

b) Ví dụ 2:  53,286 x 100 = ?

53,286 x 100 = 5328,600

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000..,ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số.

1.2. Giải bài tập SGK trang 57

Bài 1 SGK trang 57

Nhân nhẩm:

a) 1,4×10                       b) 9,63×10

    2,1×100                        25,08×100

    7,2×1000                       5,32×1000

c) 5,328×10

    4,061×100

    0,894×1000

Hướng dẫn giải:

a) 1,4×10=14          

    2,1×100=21                               

    7,2×1000=7200

b) 9,63×10=96,3

    25,08×100=25

    5,32×1000=5320

c) 5,328×10=53,28

    4,061×100=406,1

    0,894×1000=894

Bài 2 SGK trang 57

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;      12,6m;       0,856m;          5,75dm.

Hướng dẫn giải:

+ 1dm = 10cm nên 10,4dm = 10cm x 10,4 = 104cm.        

+ 1m = 100cm nên 12,6m = 100cm x 12,6 = 1260cm;

+ 1m = 100cm nên 0,856m = 100cm x 0,856 = 85,6cm;           

+ 1dm = 10cm nên 5,75dm = 10cm x 5,75 = 57,5cm

Bài 3 SGK trang 57

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

10l dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:

             0,8×10=8(kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng số ki-lô-gam là:

             8+1,3=9,3(kg)

                             Đáp số: 9,3kg.

Bài tập minh họa

Bài 1: Làm miệng các phép tính sau:

1,6 x 10             8,73 x 10            3,518 x 10

2,4 x 100           26,09 x 100          6,082 x 100

8,4 x 1000          7,42 x 1000          0,797 x 1000

Giải

1,6 x 10 = 16           8,73 x 10 = 87,3               3,518 x 10 = 35,18

2,4 x 100 = 240        26,09 x 100 = 2 609         6,082 x 100 = 608,2

8,4 x 1000 = 8 400     7,42 x 1000 = 7 420        0,797 x 1000 = 797


Bài 2: Viết các số sau dưới dạng so đo bằng xangtimet:

14,8m;   0,742m;   8,85dm;   12,4dm

18,32m;   1,707m;   9,92dm;   24,22dm

Giải

14,8m = 1 480cm;   0,742m = 74,2cm;   8,85dm = 88,5cm;   12,4dm = 124cm

18,32m = 1 832cm;   1,707m = 170,7cm;   9,92dm = 99,2cm;   24,22dm = 242,2cm


Bài 3: Một người đi xe đạp, trong 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 12,4km; trong 3 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 10,57km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu kilomet?

Giải

Trong 2 giờ người đi xe đạp đi được:

12,4 x 2 = 24,8 (km)

Trong 3 giờ tiếp theo người đi xe đạp đi được:

10,57 x 3 = 31,71 (km)

Trong 5 giờ người đi xe đạp đi được quãng đường: 

24,8 +  31,71 =  56,51 (km)

Lời kết

Hỏi đáp về Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF