YOMEDIA
NONE

Luyện tập phép trừ


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập trừ hai số thập phân

ATNETWORK
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 54

Bài 1 SGK trang 54

Đặt tính rồi tính

a) 68,72−29,91                        b) 52,37−8,64

c) 75,5−30,26                          d) 60−12,45.

Hướng dẫn giải:

a) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{ - \underline \begin{array}{l}
68,72\\
29,91
\end{array} }\\
{38,81}
\end{array}\)

b) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{ - \underline \begin{array}{l}
52,37\\
\,\,8,64
\end{array} }\\
{43,73}
\end{array}\)

c) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{ - \underline \begin{array}{l}
75,50\\
30,26
\end{array} }\\
{\,\,\,\,45,24}
\end{array}\)

d) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{ - \underline \begin{array}{l}
60,00\\
12,45
\end{array} }\\
{\,\,\,\,47,55}
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 54

a) x + 4,32 = 8,67                               b) 6,85 + x = 10,29

c) x - 3,64 = 5,86                                   d)7,9 - x = 2,5

Hướng dẫn giải:

a) x+4,32=8,67

    x=8,67−4,32

    x=4,35

b) 6,85+x=10,29 

    x=10,29−6,85

    x=3,44

c) x−3,64=5,86

    x=5,86+3,64

    x=9,5

d) 7,9−x=2,5

    x=7,9−2,5

    x=5,4

Bài 3 SGK trang 54

Ba quả dưa cân nặng 14,5kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Quả thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là:

              4,8−1,2=3,6(kg)

Cả hai quả đầu cân nặng số ki-lô-gam là:

              4,8+3,6=8,4(kg)

Quả thứ ba cân nặng số ki-lô-gam là:

             14,5−8,4=6,1(kg)

                                    Đáp số: 6,1kg

Bài 4 SGK trang 54

a) Tính rồi so sánh giá trị của a−b−c và a−(b+c)

a b c a - b - c a - (b + c)
8,9 2,3 3,5    
12,38 4,3 2,08    
16,72 8,4 3,6    

b) Tính bằng hai cách:

8,3−1,4−3,6                         18,64−(6,24+10,5)

Hướng dẫn giải:

a) 

a b c a - b - c a - (b + c)
8,9 2,3 3,5 8,9-2,3-3,5=3,1 8,9-(2,3+3,5)=3,1
12,38 4,3 2,08 12,38-4,3-2,08=6 12,38-(4,3+2,08)=6
16,72 8,4 3,6 16,72-8,4-3,6=4,72 16,72-(8,4+3,6)=4,72

Nhận xét:             a−b−c=a−(b+c)

b)

- Tính : 8,3−1,4−3,6

Cách 1:  8,3−1,4−3,6=6,9−3,6=3,3

Cách 2:  8,3−1,4−3,68,3−1,4−3,6

             =8,3−(1,4+3,6)

             =8,3−5=3,3

- Tính: 18,64−(6,24+10,5)

 Cách 1: 18,64−(6,24+10,5)

             =18,64−16,74=1,9

Cách 2:  18,64−(6,24+10,5)

             =18,64−6,24−10,5

             =12,4−10,5

             =1,9

Lời kết

Hỏi đáp về Luyện tập trừ hai số thập phân

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON