YOMEDIA
NONE

Trừ hai số thập phân


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Trừ hai số thập phân

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép trừ:   4,29 - 1,84 = ? m

Ta có: 4,29m = 429 cm        

          1,84m = 184 cm

Vậy: 4,29 - 1,84 = 2,45 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

  • Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
  • Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

b) Ví dụ 2:  45,8 - 19,26 = ?

  • Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ các số tự nhiên.
  • Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ.

Muốn trừu một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như số tự nhiên.

1.2. Giải bài tập SGK trang 54

Bài 1 SGK trang 54:

Tính 

\(a) - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{68,4}\\
{\,\,25,7}
\end{array}} ;b) - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{46,8}\\
{\,\,9,34}
\end{array}} ;c) - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{50,81}\\
{\,\,19,256}
\end{array}} \)

Hướng dẫn giải:

a) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{ - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{68,4}\\
{\,\,25,7}
\end{array}} }\\
{\,\,\,\,\,42,7}
\end{array}\)

b) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{46,8}\\
{\,\,9,34}
\end{array}} }\\
{37,47}
\end{array}\)

c) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{50,81}\\
{\,\,19,256}
\end{array}} }\\
{31,554}
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 54:

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1−30,4             b) 5,12−0,68             c) 69−7,85

Hướng dẫn giải:

a) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{72,1}\\
{\,\,30,4}
\end{array}} }\\
{\,\,\,\,\,41,7}
\end{array}\)

b) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{5,12}\\
{\,\,0,68}
\end{array}} }\\
{\,\,\,\,\,4,44}
\end{array}\)

c) \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{69,00}\\
{\,\,7,85}
\end{array}} }\\
{\,\,\,\,\,61,15}
\end{array}\)

Bài 3 SGK trang 54:

Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải:

Người ta lấy ra tất cả số ki-lô-gam đường là:

               10,5+8=18,5(kg)

Trong thùng còn lại số ki-lô-gam đường là:

               28,75−18,5=10,25(kg)

                            Đáp số: 10,25kg

Bài tập minh họa

Bài 1: Đặt tính rồi tính

68,5 - 25,9;   8,45 - 5,68

56,7 - 9,24;   60,21 - 21,365

Giải


Bài 2: Một thùng đựng 32,25kg đường. Người ta lấy từ thùng đó 11,75kg đường, sau đó lại lấy ra 8,25kg đường. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kilogam đường?

Giải

Cách 1:

Số đường lấy ra trong hai lần là

11,75 + 8,25 = 20,00 (kg)

Số đường còn lại trong thùng là

32,25 - 20,00 = 12,25 (kg)

Cách 2:

Số đường trong thùng còn lại sau lần thứ nhất là

32,25 - 11,75 = 20,50 (kg)

Số đường trong thùng còn lại sau lần thứ hai là

20,50 - 8,25 = 12,25 (kg)


Bài 3: Tìm x biết

a. x – 7,25 = 1,92 + 2,08

b. x + 3,7 = 8,6 + 5,75

c. 6,2 + x = 8,8 + 3,92

d. 1,8 – x = 0,2 + 0,87

Giải

a. x – 7,25 = 1,92 + 2,08 = 4,00 ⇒ x = 4 + 7,25 = 11,25

b. x + 3,7 = 8,6 + 5,75 =14,35 ⇒ x = 14,35 - 3,7 = 10,65

c. 6,2 + x = 8,8 + 3,92 = 12,72 ⇒ x = 12,72 - 6,2 = 6,52

d. 1,8 – x = 0,2 + 0,87 = 1,07 ⇒ x = 1,8 - 1,07 = 0,03

Lời kết

Hỏi đáp về Trừ hai số thập phân

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF