YOMEDIA
ZUNIA12

Tổng nhiều số thập phân


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Tổng nhiều số thập phân

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5l, thùng thứ hai có 36,75l, thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít?

Ta phải tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l)

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

b) Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm;   6,25dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

Bài giải:

Chu vi của hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)

                                                                  Đáp số 24,95 (dm)

1.2. Giải bài tập SGK trang 51, 52

Bài 1:

Tính:

a) 5,27+14,35+9,25                      b) 6,4+18,36+52

c) 20,08+32,91+7,15                  d) 0,75+0,09+0,8

Hướng dẫn giải:

\(a) + \begin{array}{*{20}{c}}
{\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,5,27}\\
\begin{array}{l}
14,35\\
\,\,9,25
\end{array}
\end{array}} }\\
{28,87}
\end{array}\)

b) \( + \begin{array}{*{20}{c}}
{\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,6,4}\\
\begin{array}{l}
18,36\\
52
\end{array}
\end{array}} }\\
{76,76}
\end{array}\)

c) \( + \begin{array}{*{20}{c}}
{\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,20,08}\\
\begin{array}{l}
32,91\\
\,\,7,15
\end{array}
\end{array}} }\\
{60,14}
\end{array}\)

d) \( + \begin{array}{*{20}{c}}
{\underline {\begin{array}{*{20}{c}}
{0,75}\\
\begin{array}{l}
\,0,09\\
0,8
\end{array}
\end{array}} }\\
{1,64}
\end{array}\)

Bài 2:

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b)+c và a+(b+c):

a b c (a+b)+c a+(b+c)
2,5 6,8 1,2    
1,34 0,52 4    

Hướng dẫn giải:

a b c (a+b)+c a+(b+c)
2,5 6,8 1,2 (2,5+6,8)+1,2=10,5 2,5+(6,8+1,2)=10,5
1,34 0,52 4 (1,34+0,52)+4=5,86 1,34+(0,52+4)=5,86

Bài 3:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7+5,89+1,3

b) 38,6+20,09+7,91

c) 5,75+7,8+4,25+1,2

d) 7,34+0,45+2,66+0,55.

Hướng dẫn giải:

a) 7+5,89+1,3

    12,7+1,3)+5,89

    +5,89

    ,89

b) 

38,6+20,09+7,91

    =38,6+(2,09+7,91)

    =38,6+10

    =48,6

c) 

5,75+7,8+4,25+1,2

    =(5,75+4,25)+(7,8+1,2)

    =10+9

    =19

d) 7,34+0,45+2,66+0,55

   =(7,34+2,66)+(0,45+0,55)

   =10+1

   =11

Bài tập minh họa

Bài 1: Đặt tính rồi tính

5,37 + 15,45 + 8,25;          6,4 + 24,36 + 55

30,8 + 42,92 + 6,35;          0,75 + 0,08 + 0,4

Giải


Bài 2: Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh:

a. 13,7 + 15,89 + 4,3

b. 48,6 + 12,09 + 15,91

c. 15,75 + 17,8 + 14,25 + 8,2

d. 27,34 + 3,45 + 5,66 + 3,55

Giải

a. 13,7 + 15,89 + 4,3 = (13,7 + 4,3) + 15,89 = 18,0 + 15,89 = 33, 89.

b. 48,6 + 12,09 + 15,91 = 48,6 + (12,09 + 15,91) = 48,6 + 28,00 = 76,6.

c. 15,75 + 17,8 + 14,25 + 8,2 = (15,75 + 14,25) + (17,8 + 8,2) = 30,00 + 26,0 = 56.

d. 27,34 + 3,45 + 5,66 + 3,55 = (27,34 + 5,66) + (3,45 + 3,55) = 33,00 + 7,00 = 40.


Bài 3: Sử dụng các kí hiệu thích hợp (>, <, =) để điền vào chỗ có dấu chấm:

a. 4,6 + 5,7 .... 9,8

b. 4,7 + 9,8 ... 14,5

c. 8,56 .... 4,3 + 5,4

d. 0,6 .... 0,07 + 0,5

Giải

a. 4,6 + 5,7 = 10,3 do đó 4,6 + 5,7 > 9,8

b. 4,7 + 9,8 = 14,5 do đó 4,7 + 9,8 = 14,5

c. 4,3 + 5,4 = 9,7 do đó 8,56 < 4,3 + 5,4

d. 0,07 + 0,5 = 0,57 do đó 0,6 > 0,07 + 0,5

Lời kết

Hỏi đáp về Tổng nhiều số thập phân

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF