YOMEDIA
NONE

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

5tấn 132kg = ...tấn

Cách làm: 5tấn 132kg = \(5\tfrac{132}{1000}\)tấn = 5,132 tấn

Vậy: 5 tấn 132kg = 5,132 tấn

1.2. Giải bài tập SGK trang 45, 46

Bài 1 SGK trang 45

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562kg = ...tấn;                      b) 3 tấn 14kg = ...tấn;

c) 12 tấn 6kg =....tấn;                        d) 500kg = ...tấn.

Hướng dẫn giải:

a) 4 tấn 562kg = \(4\frac{{562}}{{1000}}\) tấn = 4,562 tấn                      

b) 3 tấn 14kg = \(3\frac{{14}}{{1000}}\) tấn = 3,014 tấn

c) 12 tấn 6kg = \(12\frac{{6}}{{1000}}\) tấn= 12,006 tấn                        

d) 500kg = \(\frac{{500}}{{1000}}\) tấn = 0,5 tấn

Bài 2 SGK trang 46

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 50g;          45kg 23g        10kg 3g;           500g

b) Có đơn vị đo là tạ:

2 tạ 50kg ;        3 tạ 3kg ;           34kg34kg ;           450 kg

Hướng dẫn giải:

Câu a:

\(\begin{array}{l}
2kg50g = 2\frac{{50}}{{1000}}kg = 2,05kg\\
45kg23g = 45\frac{{23}}{{1000}}kg = 45,023kg\\
10kg3g = 10\frac{3}{{1000}}kg = 10,003kg\\
500g = \frac{{500}}{{1000}}kg = 0,5kg
\end{array}\)

Câu b:

2 tạ 50kg  =  \(2\frac{{50}}{{100}}\) tạ = 2,50 tạ = 2,5 tạ

3 tạ 3kg =  \(3\frac{{3}}{{100}}\) tạ = 3,03 tạ        

34kg34kg  =\(\frac{{34}}{{100}}\) tạ = 0,34 tạ

450 kg = 400kg + 50kg = 4 tạ  50kg = \(4\frac{{50}}{{100}}\) tạ = 4,50 tạ = 4,5 tạ

Bài 3 SGK trang 46

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Hướng dẫn giải:

 

Trong một ngày 66 con sư tử ăn hết số thịt là:

             9 × 6 = 54(kg)

Trong 3030 ngày 66 con sư tử ăn hết số thịt là:

              54 × 30 = 1620(kg) = 1,62 tấn

                                     Đáp số: 1,62 tấn thịt.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

34kg 6hg; 28kg 13dag; 5kg 302g; 13kg 4dag; 31kg 3g; 14dag; 36g

4 tấn 2 tạ; 5 tấn 14 yến; 7 tấn 312kg

Giải

34kg 6hg = 34,6 kg 

28kg 13dag = 28,13 kg

5kg 302g = 5,302 kg

13kg 4dag = 13,04 dag

31kg 3g = 31,003 kg

14dag = 0,14 kg

36g = 0,036 kg

4 tấn 2 tạ = 4,2 tấn

5 tấn 14 yến = 5,14 tấn

7 tấn 312kg = 7,312 tấn


Bài 2: Một cửa hàng gạo buổi sáng bán được 120,5 kg gạo, ít hơn buổi chiều 15,8kg. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu kilogam gạo?

Giải:

Số Ki-lô-gam gạo cửa hàng bán buổi chiều là:

120,5 + 15,8 = 136,3 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cả ngày cửa hàng bán được là:

128,5 + 136,3 = 256,8 (kg)

                     Đ/S: 256,8 kg

Lời kết

Hỏi đáp về Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF