YOMEDIA
NONE

Chia một số thập phân cho 10,100,1000..


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Chia một số thập phân với 10, 100, 1000,..

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ 1: 213,8: 10 = ?

213,8: 10 = 21,38

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái một chữ số ta cũng được 21,38.

b) Ví dụ 2: 89,13 : 100= ?

89,13 : 100= 0,8913

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 0,8913

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,...chữ số.

1.2. Giải bài tập SGK trang 66

Bài 1 SGK trang 66

Tính nhẩm:

a) 43,2:10                    0,65:10

   432,9:100                      13,96:1000

b) 23,7:10                          2,07:10

    2,23:100                       999,8:1000

Hướng dẫn giải:

a) 43,2:10=4,32                     0,65:10=0,065

    432,9:100=4,329                  13,96:1000=0,01396

b) 23,7:10=2,37                        2,07:10=0,207          

    2,23:100=0,0223              999,8:1000=0,9998

Bài 2 SGK trang 66

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) 12,9:10 và 12,9×0,1

b) 123,4:100 và 123,4×0,01

c) 5,7:10 và 5,7×0,1

d) 87,6:100 và 87,6×0,01

Hướng dẫn giải:

a) 12,9:10=1,29                12,9×0,1=1,29

    Do đó:   12,9:10=12,9×0,1

b) 123,4:100=1,234           123,4×0,01=1,234

   Do đó:   123,4:100=123,4×0,01

c) 5,7:10=0,57              5,7×0,1=0,57

   Do đó:   5,7:10=5,7×0,1

d) 87,6:100=0,876;          87,6×0,01=0,876

   Do đó:   87,6:100=87,6×0,01

Bài 3 SGK trang 66

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Hướng dẫn giải:

Số gạo đã lấy ra là:

            537,25:10=53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

           537,25−53,725=483,525(tấn)

                                 Đáp số: 483,525 tấn

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả

a. 14,9 : 10 và 14,9 x 0,1;                124,4 : 100 và 124,4 x 0,01

b. 8,7 : 10 và 8,7 x 0,1;                    86,7 : 100 và 86,7 x 0,01

c. 5,7 : 1000 và 5,7 x 0,001;              22,3 : 1000 và 22,3 x 0,001 

Giải

a.

14,9 : 10 = 1,49;                           14,9 x 0,1 = 1,49

124,4 : 100 = 1,244                       124,4 x 0,01 = 1,244

Hai kết quả như nhau.

b. 

8,7 : 10 = 0,87                              8,7 x 0,1 = 0,87

86,7 : 100 = 0,867                         86,7 x 0,01 = 0,867

Hai kết quả như nhau.

c.

5,7 : 1000 = 0,0057                       5,7 x 0,001 = 0,0057

22,3 : 1000 = 0,0223                     22,3 x 0,001 = 0,0223

Hai kết quả như nhau.


Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng \(\frac{3}{4}\) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Giải

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật

\(\frac{26 x 3}{4}\) = 19,5 (m)

Chu vi mảnh vườn

(26 + 19,5) x 2 = 91 (m)

Diện tích mảnh vườn

26 x 19,5 = 507 (m2)


Bài 3: Tính nhẩm

a) 27,4 : 10             8,5 : 10            145,3 : 100         90,36 : 1000

b) 6,09 : 10             0,23 : 10          17,35 : 1000        863,2 : 1000

Giải

a) 27,4 : 10 = 2,74              8,5 : 10 = 0,85               145,3 : 100 = 1,453                90,36 : 1000 = 0,9036

b) 6,09 : 10 = 0,609            0,23 : 10 = 0,023            17,35 : 1000 = 0,01735          863,2 : 1000 = 0,8632

Lời kết

Hỏi đáp về Chia một số thập phân với 10, 100, 1000,..

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF