YOMEDIA
ZUNIA12

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40

- Lần lượt ấn các phím:    7 : 4 0 =

- Trên màn hình xuất hiện kết quả 0,175

- Máy đã tính:

          7 : 40 = 0,175

Vậy:   7 : 40 = 0,175 = 17,5%

Chú ý: Có thể ấn lần lượt các phím: 7 : 4  0 %

Khi đó màn hình xuất hiện số 17,5 thì đây là kết quả 17,5%

b)  Ví dụ 2: Tính  34% của 56

- Lần lượt ấn các phím:     5 6 x 3 4 %

- Trên màn hình xuất hiện kết quả 19,04

- Máy tính đã tinh: 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04

Vậy: 34% của 56 là 19,04

c)  Ví dụ 3: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78

- Lần lượt ấn các phím   7 8 : 6 5 %

- Trên màn hình xuất hiện kết quả 120

- Máy đã tính:   78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120

Vậy: Số cần tìm là 120

1.2. Giải bài tập trang 83, 84

Bài 1 SGK trang 83:

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Trường Số học sinh Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và

tổng số học sinh

An Hà 612 311  
An Hải 578 294  
An Dương 714 356  
An Sơn 807 400  

Hướng dẫn giải:

Lần lượt ấn các nút sau:

3 1 1 : 6 1 2 =              (được 0,5081 = 50,81%)

2 9 4 : 5 7 8 =              (được 0,5086 = 50,86%)

3 5 6 : 7 1 4 =              (được 0,4985 = 49,85%)

4 0 0 : 8 0 7 =               (được 0,4956 = 49,56%)

Ta được bảng kết quả thu được như sau:

Trường Số học sinh Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và 

tổng số học sinh

An Hà 612 311 50,81%
An Hải 578 294 50,86%
An Dương 714 356 49,85%
An Sơn 807 400 49,56%

Bài 2 SGK trang 84:

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu):

Thóc (kg) Gạo (kg)
100 69
150  
125  
110  
88  

Hướng dẫn giải:

Sử dụng máy tính bỏ túi ta thu được kết quả như sau: 

Thóc (kg) Gạo (kg)
100 69
150 103,5
125 86,25
110 75,9
88 60,72

Bài 3 SGK trang 84:

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng ;

b) 60 000 đồng ;

c) 90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Hướng dẫn giải:

Lần lượt ấn các nút:

a)     3 0  0 0 0 : 0 . 6 % =  

Trên màn hình xuất hiện kết quả 5 0 0 0 0 0 0.

Vậy số tiền cần gửi là 5 000 000 đồng.

b)    6 0 0 0 0 : 0 . 6 % =    

Trên màn hình xuất hiện kết quả 1 0 0 0 0 0 0 0.

Vậy số tiền cần gửi là 10 000 000 đồng.

c)     9 0 0 0 0 : 0 . 6 % =    

Trên màn hình xuất hiện kết quả 1 5 0 0 0 0 0 0.

Vậy số tiền cần gửi là 15 000 000 đồng.

Lời kết

Hỏi đáp về Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF