YOMEDIA

Toán Lớp 5 Chương 4: Số Đo Thời Gian, Chuyển Động Đều

 • Bảng đơn vị đo thời gian

  Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian

  Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian

  Trừ số đo thời gian
 • Nhân số đo thời gian với một số

  Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số

  Chia số đo thời gian cho một số
 • Vận tốc

  Vận tốc
 • Quãng đường

  Quãng đường
 • Thời gian

  Thời gian
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON