ON
ADMICRO

Chủ điểm: Măng mọc thẳng

 • Tuần 4 - Tập đọc: Một người chính trực - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Một người chính trực
 • Tuần 4 - Chính tả Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình - Tiếng Việt 4

  Chính tả Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình
 • Tuần 4 - Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
 • Tuần 4 - Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính
 • Tuần 4 - Tập đọc: Tre Việt Nam - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Tre Việt Nam
 • Tuần 4 - Tập làm văn: Cốt truyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Cốt truyện
 • Tuần 4 - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
 • Tuần 4 - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện
 • Tuần 5 - Tập đọc: Những hạt thóc giống - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Những hạt thóc giống
 • Tuần 5 - Chính tả Nghe - viết: Những hạt thóc giống - Tiếng Việt 4

  Chính tả Nghe - viết: Những hạt thóc giống
 • Tuần 5 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng
 • Tuần 5 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 5 - Tập đọc: Gà trống và Cáo - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Gà trống và Cáo
 • Tuần 5 - Tập làm văn: Viết thư - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Viết thư
 • Tuần 5 - Luyện từ và câu: Danh từ - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Danh từ
 • Tuần 5 - Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 6 - Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca
 • Tuần 6 - Chính tả Nghe - viết: Người viết truyện thật thà - Tiếng Việt 4

  Chính tả Nghe - viết: Người viết truyện thật thà
 • Tuần 6 - Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
 • Tuần 6 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 6 - Tập đọc: Chị em tôi - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Chị em tôi
 • Tuần 6 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng
 • Tuần 6 - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

 

1=>1