ON
YOMEDIA
VIDEO

Tuần 5 - Luyện từ và câu: Danh từ - Tiếng Việt 4


Thông qua bài giảng Luyện từ và câu: Danh từ, giúp các em hiểu được danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị ). Đồng thời, biết cách đặt câu với danh từ.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận xét

Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau.

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

 • Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, dời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.

Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp

Từ chỉ người: ông cha, ...

Từ chỉ vật: sông, ...

Từ chỉ hiện tượng: mưa, ...

Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,...

Từ chỉ đơn vị: cơn, ...

 • Xếp các từ vào nhóm thích hợp:

Nhóm từ

Từ ngữ

Chỉ người

cha ông, ông cha…

Chỉ vật

sông, dừa, chân trời, mặt…

Chỉ hiện tượng

nắng, mưa…

Chỉ khái niệm

truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời…

Chỉ đơn vị

cơn, con, rặng...

1.2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 (trang 53 sgk Tiếng Việt 4): Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây.

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người... Chính vì thấy nước mất, nhà tan... mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

 • Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: Điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.

Câu 2 (trang 53 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

 • Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.
 • Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • Thông qua bài học Luyện từ và câu: Danh từ, các em cần nắm được những nội dung sau:
  • Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).
  • Nhận biết được danh từ trong câu đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm.
  • Biết đặt câu với danh từ.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện để có bước chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo.

 

YOMEDIA
1=>1