ON
YOMEDIA

Chủ điểm: Thương người như thể thương thân

 • Tuần 1 - Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Tuần 1 - Chính tả Nghe - viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu - Tiếng Việt 4

  Chính tả Nghe - viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Tuần 1 - Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
 • Tuần 1 - Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể
 • Tuần 1 - Tập đọc: Mẹ ốm - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Mẹ ốm
 • Tuần 1 - Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
 • Tuần 1 - Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
 • Tuần 1 - Tập làm văn: Nhân vật trong truyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
 • Tuần 2 - Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
 • Tuần 2 - Chính tả Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học - Tiếng Việt 4

  Chính tả Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học
 • Tuần 2 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết
 • Tuần 2 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 2 - Tập đọc: Truyện cổ nước mình - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Truyện cổ nước mình
 • Tuần 2 - Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
 • Tuần 2 - Luyện từ và câu: Dấu hai chấm - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
 • Tuần 2 - Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 3 - Tập đọc: Thư thăm bạn - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Thư thăm bạn
 • Tuần 3 - Chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà - Tiếng Việt 4

  Chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà
 • Tuần 3 - Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
 • Tuần 3 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 3 - Tập đọc: Người ăn xin - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Người ăn xin
 • Tuần 3 - Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật
 • Tuần 3 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Tuần 3 - Tập làm văn: Viết thư - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Viết thư

 

1=>1