RANDOM

Chủ điểm: Thương người như thể thương thân

 • Tuần 1 - Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Tuần 1 - Chính tả Nghe - viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu - Tiếng Việt 4

  Chính tả Nghe - viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Tuần 1 - Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
 • Tuần 1 - Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể
 • Tuần 1 - Tập đọc: Mẹ ốm - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Mẹ ốm
 • Tuần 1 - Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
 • Tuần 1 - Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
 • Tuần 1 - Tập làm văn: Nhân vật trong truyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
 • Tuần 2 - Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
 • Tuần 2 - Chính tả Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học - Tiếng Việt 4

  Chính tả Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học
 • Tuần 2 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết
 • Tuần 2 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 2 - Tập đọc: Truyện cổ nước mình - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Truyện cổ nước mình
 • Tuần 2 - Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
 • Tuần 2 - Luyện từ và câu: Dấu hai chấm - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
 • Tuần 2 - Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 3 - Tập đọc: Thư thăm bạn - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Thư thăm bạn
 • Tuần 3 - Chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà - Tiếng Việt 4

  Chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà
 • Tuần 3 - Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
 • Tuần 3 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 4

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 3 - Tập đọc: Người ăn xin - Tiếng Việt 4

  Tập đọc: Người ăn xin
 • Tuần 3 - Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật
 • Tuần 3 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết - Tiếng Việt 4

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Tuần 3 - Tập làm văn: Viết thư - Tiếng Việt 4

  Tập làm văn: Viết thư

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)