ON
ADMICRO
VIDEO

Tuần 6 - Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng - Tiếng Việt 4


Thông qua bài giảng Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng, giúp các em hiểu được khái niệm danh từ chung và danh từ riêng. Đồng thời, các em cũng sẽ nắm được quy tắc viết các danh từ chung và riêng cho đúng chính tả.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận xét

Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Gợi ý:

a) Sông

b) Sông Cửu Long

c) Vua

d) Vua Lê Lợi

Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài 1 khác nhau như thế nào?

- So sánh a với b.

- So sánh c với d.

Gợi ý:

- So sánh a với b: 

 • Sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.
 • Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông.

- So sánh c với d.

 • Vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến.

 • Lê Lợi: Tên riêng một vị vua.

Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau?

- So sánh a với b.

- So sánh c với d.

Gợi ý:

- So sánh a với b.

 • Tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa.
 • Tên riêng chỉ một dòng sông (Cửu Long) viết hoa.

- So sánh c với d.

 • Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa.
 • Tên riêng một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

1.2. Hướng dẫn luyện tập Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Câu 1: 

Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau : 

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Theo HOÀI THANHTHANH TỊNH

Gợi ý:

 • Danh từ chung: núi / dòng, sông / dãy / mặt / sông / ánh / nắng / đường / dãy / nhà / trái / phải / giữa / trước.
 • Danh từ riêng: Chung / Lam / Thiên Nhẫn/ Trác / Đại Huệ / Bác / Hồ.

Câu 2: Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?

Gợi ý:

 • Họ và tên 3 bạn nam
  • ​Nguyễn Hoài Nam
  • Trần Anh Phúc
  • Lý Minh An
 • Họ và tên 3 bạn nữ
  • ​Bùi Nữ Vân Anh
  • Nguyễn Trần Bảo Trâm
  • Lê Nguyễn Bảo Ny
 • Họ và tên các bạn là danh từ riêng vì đây là tên riêng của một người.
 • Thông qua bài học Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng, các em cần nắm được những nội dung sau:
  • Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
  • Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.
  • Nhận biết được danh từ chung và danh từ riêng trong câu.
  • Biết đặt câu với danh từ chung và danh từ riêng.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc để có bước chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo.

 

AMBIENT
1=>1