ADMICRO
UREKA

Tuần 5 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng, giúp các em mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm: Trung thực - Tự trọng. Đồng thời, giúp các em hiểu nghĩa cũng như biết cách đặt câu với những từ này.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 48 sgk Tiếng Việt 4): Tìm những từ cùng nghĩa và trái nghĩa với trung thực

Nắm được ý nghĩa của trung thực với gợi ý của các từ cùng nghĩa, trái nghĩa đã cho, em sẽ tìm ra được các từ thuộc hai nhóm trên.

Từ cùng nghĩa với trung thực

thẳng thắn, thẳng thực ngay thẳng, ngay thật, chán thật, thật thà, thành thật, thực lòng, thực tình; thực tâm, bộc trực, chính trực, trung trực...

Từ trái nghĩa với trung thực

dối trá, gian dối, gian lận. gian manh, gian ngoan, gian giảo, giả dối, lừa, bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc...

Câu 2 (trang 48 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu với một từ cùng nghĩa và một câu với một từ trái nghĩa vừa tìm được với trung trực

 • Em có thể đặt câu như sau:
  • Đặt câu với từ cùng nghĩa với trung thực
   • Cậu cầm lấy món quà này đi, thực tâm của mình đấy!
   • Tô Hiến Thành là người rất chính trực.
  • Đặt câu với từ trái nghĩa với trung thực
   • Sự dối trá bao giờ cũng đáng ghét.
   • Những kẻ giả dối rồi đây cũng sẽ bị lột mặt.

Câu 3 (trang 49 sgk Tiếng Việt 4): Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng:

a) Tin vào bản thân mình

b) Quyết định lấy công việc của mình

c) Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

d) Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác

 • Dòng nêu đúng nghĩa từ tự trọng:
  • (C) Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

Câu 4 (trang 49 sgk Tiếng Việt 4): Có thể dùng những thành ngữ, tục ngữ nào đã cho (SGK TV4 tập 1 trang 49) để nói về trung thực hoặc lòng tự trọng

a) Thẳng như ruột ngựa

b) Giấy rách phải giữ lấy lề

c) Thuốc đắng dã tật

d) Cây ngay không sợ chết đứng

e) Đói cho sạch, rách cho thơm

 • Nói về tính trung thực có: a, c, d
  • Thẳng như ruột ngựa
  • Thuốc đắng dã tật
  • Cây ngay không sợ chết đứng
 • Nói về lòng tự trọng b, e
  • Giấy rách phải giữ lấy lề
  • Đói cho sạch, rách cho thơm
 • Thông qua bài học Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng, các em cần nắm được những nội dung chính sau:
  • Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm: Trung thực - Tự trọng
  • Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm: Trung thực - Tự trọng.
  • Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói, để viết.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc cho tiết học tiếp theo.
MGID
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF