ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  "You'd had better apologise for being so rude," said my friend.

  • A. My friend advised me to apologise for being so rude.
  • B. My friend offered me to apologise for being so rude.
  • C. My friend warned me to apologise for being so rude.
  • D. My friend suggested me to apologise for being so rude.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1