YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  "You'd had better apologise for being so rude," said my friend.

  • A. My friend advised me to apologise for being so rude.
  • B. My friend offered me to apologise for being so rude.
  • C. My friend warned me to apologise for being so rude.
  • D. My friend suggested me to apologise for being so rude.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA