ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  "Please don't leave until I come back," Sarah said.

  • A. Sarah told us do not leave until she comes back.
  • B. Sarah asked us not leave until she came back.
  • C. Sarah told us not to leave until she came back.
  • D. Sarah said to us to not leave until she comes back.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1