YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  "What will you do if you have ten days off school? he asked.

  • A. He asked me what will I do if I have ten days off school.
  • B. He asked what I will do if I have ten days off school.
  • C. He asked me what I would do if I had ten days off school.
  • D. He asked me what would I do if I had ten days off school.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 552

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON