YOMEDIA
UREKA
 • Choose the sentence A, B, C or D which is closest meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  "Shall I help you with the washing-up, Jane?" John said.

  • A. John told Jane to help him with the washing-up.
  • B. John asked if Jane should help him with the washing-up.
  • C. John suggested helping Jane with the washing-up.
  • D. John offered to help Jane with the washing-up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 551

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF