ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Choose the sentence A, B, C or D which is closest meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  "Shall I help you with the washing-up, Jane?" John said.

  • A. John told Jane to help him with the washing-up.
  • B. John asked if Jane should help him with the washing-up.
  • C. John suggested helping Jane with the washing-up.
  • D. John offered to help Jane with the washing-up
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 551

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1