YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  "Good morning, Mary! How are you?" Henry said.

  • A. Henry said good morning Mary and asked how was she
  • B. Henry greeted Mary and asked how is she.
  • C. Henry said good morning and asked Mary how she is.
  • D. Henry greeted Mary and asked how she was.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF