ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  "Good morning, Mary! How are you?" Henry said.

  • A. Henry said good morning Mary and asked how was she
  • B. Henry greeted Mary and asked how is she.
  • C. Henry said good morning and asked Mary how she is.
  • D. Henry greeted Mary and asked how she was.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1