YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc là:

  • A. Tiêu diệt chế độ phong kiến.
  • B. Làm thất bại âm mưu của đế quốc Mĩ.
  • C. Đưa Trung Quốc vào kỉ nguyên mới, tăng cường lực lượng cho chủ nghĩa xã hội, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
  • D. Tiêu diệt tận gốc Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON