YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các nước Đông Âu xây dựng CNXH từ 1950 - 1970 trong hoàn cảnh khó khăn là:

  • A. các nước đế quốc viện trợ về kinh tế và can thiệp phá hoại về chính trị.
  • B. cơ sở vật chất kĩ thuật còn rất lạc hậu, đế quốc bao vây cấm vận.
  • C. có sự giúp đỡ to lớn và toàn diện của Liên Xô.
  • D. cơ sở vật chất kĩ thuật còn hết sức lạc hậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON