YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không thuộc về yếu tố lập luận?

  • A. Luận điểm
  • B. Luận cứ
  • C. Đề tài nghị luận
  • D. Các phương tiện liên kết, lập luận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF