AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mở bài phải đạt yêu cầu cơ bản nào?

  • A. Nêu và giới hạn được vấn đề, nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề.
  • B. Trích dẫn (nếu có), hướng giải quyết vấn đề.
  • C. Diễn đạt trong sáng, ngắn gọn.
  • D. Cả ba câu trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>