AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học khác nhau cơ bản về điểm nào sau đây?

  • A. Ngôn ngữ trình bày.
  • B. Bố cục bài viết.
  • C. Yêu cầu lập luận.
  • D. Đối tượng nghị luận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA