YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không thuộc đề tài của văn nghị luận?

  • A. Một tư tưởng, đạo đức; một hiện tượng đời sống.
  • B. Một sản phẩm hàng hóa.
  • C. Một vấn đề văn học, một tác phẩm hoặc đoạn trích.
  • D. Một nhân vật văn học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON