ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không thuộc đề tài của văn nghị luận?

  • A. Một tư tưởng, đạo đức; một hiện tượng đời sống.
  • B. Một sản phẩm hàng hóa.
  • C. Một vấn đề văn học, một tác phẩm hoặc đoạn trích.
  • D. Một nhân vật văn học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF