AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho sản lượng khai thác hải sản ở nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây?

  • A. Môi trường biển ngày càng được cải thiện
  • B. Thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng
  • C. Các phương tiện được trang bị ngày càng tốt hơn
  • D. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật trong bảo quản, chế biến sản phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>