AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

  • A. thay đổi giồng cây trồng, mở rộng diện tích.
  • B. nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, mở rộng diện tích cây công nghiệp.
  • C. xây dựng cơ sở công nghiệp chế biến gắn với vùng chuyên canh.
  • D. phát triển mô hình kinh tế trang trại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>