AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu giá trị sản xuất thuỷ sản ở nước ta trong một số năm qua có sự chuyển dịch theo hướng

  • A. giảm tỉ trọng khai thác, tăng tỉ trọng nuôi trồng
  • B. tỉ trọng khai thác và nuôi trồng luôn ổn định
  • C. tỉ trọng khai thác và nuôi trồng biến động thất thường
  • D. tăng tỉ trọng khai thác, giảm tỉ trọng nuôi trồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>