YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào của EU có quyền lực chính trị cao nhất?

  • A. Nghị viện châu Âu 
  • B. Hội đồng châu Âu
  • C. Ủy ban liên minh châu Âu
  • D. Hội đồng bộ trưởng EU

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>