AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình đô thị hóa ở nước ta nảy sinh những hậu quả về các vấn đề

  • A. ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội.
  • B. việc làm, mật độ dân số.
  • C. gia tăng dân số tự nhiên, việc làm.
  • D. an ninh trật tự xã hội, gia tăng dân số tự nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>